TƯ VẤN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN KINH DOANH
TƯ VẤN PHÁP LÝ
DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP & NÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Image Slider

Thông điệp từ Giám đốc KVPN

 

 

"Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong và nồng cốt trong sự phát triển nền kinh tế đất        nước.Nhà tư vấn phải là người bạn đồng hành với Doanh nghiệp và phải là "chìa khóa vạn năng"mở được mọi " cánh cửa khó khăn "giúp cho Doanh nghiệp phát triển".

 

  Nguyễn Trần Khanh

  Phó Chủ Tịch Thứ Nhất - Phó Tổng Giám Đốc Thứ Nhất

  Giám Đốc Khu Vực Phía Nam