TƯ VẤN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN KINH DOANH
TƯ VẤN PHÁP LÝ
DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP & NÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Image Slider

Sơ đồ tổ chức VPKVPN

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Investconsult Group Khu vực Phía Nam

 

            Ban Lãnh đạo Công ty Investconsult Group Khu vực Phía Nam:

 

                                                                                                                    

                        NGUYỄN TRẦN KHANH

          Phó Chủ tịch Thứ Nhất – Phó Tổng Giám đốc Thứ Nhất Investconsult Group – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Khu vực phía Nam
 

                                                                                                                    

                   NGÔ SỸ ANH

          Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc Investconsult Group – Phó Giám đốc Khu vực phía Nam - Giám đốc Điều hành văn phòng HCM
 

                                                                                                                    

                   NGÔ QUANG HIỆP

          Phó Chủ tịch – Phó Tổng Giám đốc Investconsult Group – Phó Giám đốc Khu vực phía nam

 

                                     

                   ĐỖ THỊ KIM CHI 

          Thành viên HĐTV - Phó Giám đốc Điều hành văn phòng HCM – Giám đốc Tài chính
 

                                                                                                                    

                   NINH THỊ THÚY HỒNG

          Chánh văn phòng HCM – Giám đốc Nhân sự

 

                                 

 

                   ĐÀO THỊ THU HƯƠNG 

          Giám Đốc Trung Tâm Quản Lý Dự Án Văn Phòng HCM