TƯ VẤN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN KINH DOANH
TƯ VẤN PHÁP LÝ
DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP & NÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Image Slider

Thông điệp từ Chủ Tịch Tập Đoàn

InvestConsult Group là nhà cung cp dch v tư vn pháp lý hàng đầu ca Vit Nam và thành qu này là nh vào tm nhìn và nhng n lc hướng đến s hoàn ho trong cht lượng dch v. Không có gì có th din t được điu này tt hơn quá trình thành lp ca chúng tôi. Là mt trong nhng t chc tiên phong v thương mi, InvestConsult Group đã được hình thành t nhng ngày đầu tiên khi còn không nhiu người có th cm nhn được s cn thiết ca t do hóa thương mi Vit Nam.

Năm 1989, InvestConsult Group được thành lp, sau s ra đời ca chính sách Đổi Mi và s chuyn đổi ca nn kinh tế th trường, đưa chúng tôi tr thành công ty tư vn tư nhân đầu tiên Vit Nam. Ngày nay, sau 23 năm hot động và vi đội ngũ gm hơn 40 lut sư và 150 nhân viên, InvestConsult Group tiếp tc gi v thế dn đầu trên th trường cung cp các dch v tư vn pháp lý.

Là công ty lâu đời nht và mt trong nhng công ty ln nht, thế mnh ca chúng tôi nm s am hiu sâu sc các vn đề v pháp lý và văn hóa, cho phép chúng tôi đưa ra gii pháp cho nhiu vn đề kinh tế và pháp lý đặc trưng Vit Nam. Tuy nhiên, li thế rõ ràng nht ca chúng tôi được th hin qua nhng cng hiến xây dng các tiêu chun v cht lượng dch v và tính chuyên nghip ca công ty.

Trân trng  


      Nguyễn Trần Bạt
Chủ Tịch, Tổng Giám đốc