TƯ VẤN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN KINH DOANH
TƯ VẤN PHÁP LÝ
DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI VỀ MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHIỆP & NÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Image Slider

TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

INVESTCONSULT GROUP cung cấp tới các doanh nghiệp một hệ thống hoàn chỉnh nhất, đáp ứng tốt nhất đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp theo yêu cầu khác nhau của mọi lĩnh vực kinh doanh.

Quản lý tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính sách của mỗi doanh nghiệp. Hệ thống quy trình, quy chế giúp hoạt động quản lý tài chính kế toán hoạt động đúng luật pháp, đảm bảo sự chính xác và khả năng kiểm soát sức khỏe tài chính tại những thời điểm cần thiết. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính kế toán, INVESTCONSULT GROUP cung cấp tới các doanh nghiệp một hệ thống hoàn chỉnh nhất, đáp ứng tốt nhất đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp theo yêu cầu khác nhau của mọi lĩnh vực kinh doanh.


Thu xếp nguồn vốn

INVESTCONSULT có quan hệ mật thiết với một số thiết chế về tài chính quốc tế như : quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ tín thác tư nhân, tổ chức bảo hiểm tín dụng… có thể tham gia thu xếp vốn (vốn góp trực tiếp hay vốn vay) cho dự án đầu tư có tính khả thi về thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở (nhà máy điện, đường xá, cảng biển, cảng hàng không, cầu cống, xử lý chất thải, cấp thóat nước…), trường học, bệnh viện. 
 

Một hệ thống sổ sách Kế toán đồ sộ tồn tại không ít những sai sót nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể trở thành những rủi ro khi quyết toán thuế. Để loại bỏ những sai sót, tránh những thiệt hại đáng tiếc cho bạn, INVESTCONSULT GROUP cung cấp dịch vụ kiểm tra, soát xét sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, bảo đảm cho công việc kế toán của bạn được thực hiện đúng nguyên tắc và quy định của luật kế toán.